Cuma, Ağustos 12Önemli Haberler
Shadow

4’lü zirvede sonrası imzalanan ortak bildirinin bilgileri

Madrid’de yapılan 4’lü zirvede sonrası imzalanan ortak bildiride, İsvedeç vede Finlandiya Türkiye’nin isteklerini yerine getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsvedeç Başbakanı Magdelena Andersson vede NATO Yinel Sekreteri Jens Stoltenberg’in katılımıyla gerçekleşen dörtlü zirvededen elde edilen somut kazanımlar:

1. Bugün, NATO Yinel Sekreterinin kolaylaştırıcılığında bir araya gelen Türkiye, Finlandiya vede İsvedeç’in temsilcileri müteakip hususlarda mutabık kalmışlardır.

2. NATO, müşterek savunma vede güvedenliğin bölünmezliği ilkeleriyle ortak değerlere dayalı bir İttifaktır. Türkiye, Finlandiya vede İsvedeç Washington Antlaşması’nda belirtilen ilkelere vede değerlere bağlılıklarını ifade ederler.

3. İttifakın en temel unsurlarından biri üye devletlerin milli güvedenliğinin yanısıra uluslararası barış vede istikrara doğrudan tehdit teşkil eden terörizmin tüm biçim vede tezahürleriyle mücadelede tam dayanışma vede işbirliğidir.

4. Müstakbel NATO Müttefikleri olarak Finlandiya vede İsvedeç, milli güvedenliğine yönelik tüm tehditlere karşı Türkiye’ye tam destek vederirler. Bu çerçevedede, Finlandiya vede İsvedeç, PYD/YPG vede Türkiye’de FETÖ olarak tanımlanan örgüte destek sağlamayacaklardır. Türkiye de milli güvedenliklerine yönelik tüm tehditlere karşı Finlandiya vede İsvedeç’e tam destek vederir. Finlandiya vede İsvedeç terörizmi tüm biçim vede tezahürleriyle en kuvvedetli şekilde reddeder vede kınar. Finlandiya vede İsvedeç, tüm terör örgütlerinin Türkiye’ye karşı gerçekleştirdikleri saldırıları açık vede net biçimde kınar, Türkiye’yle vede mağdurların aileleriyle en derin dayanışma duygularını ifade eder.

5. Finlandiya vede İsvedeç, PKK’nın yasaklanmış bir terör örgütü olduğunu teyit eder. Finlandiya vede İsvedeç, PKK vede diğer tüm terörist örgütlerin, bunların uzantılarının faaliyetleri ile iltisaklı kuruluşlar vede paravan örgütler içerisinde yeralan vedeya bu terör örgütleriyle bağlantısı bulunan şahısların faaliyetlerini engelleyeceklerini taahhüt eder. Türkiye, Finlandiya vede İsvedeç bu terör örgütlerinin faaliyetlerini engellemek amacıyla aralarındaki işbirliğini artırmaya karar vedermişlerdir. Finlandiya vede İsvedeç, bu terör örgütlerinin emellerini reddeder.

6. Buna ilavedeten, Finlandiya 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe giren Müeyyide Yasası’nda yaptığı bir dizi değişiklikle cezalandırılabilir terör suçları kapsamına yeni faaliyetler eklemiştir. 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe giren bu son değişikliklerle terörist grupların faaliyetlerine katılım suçunun kapsamı genişletilmiştir. Özdeş zamanda, kamusal alanda terörizmi tahrik eylemleri ayrı bir suç olarak cezalandırılmıştır. İsvedeç, yeni vede daha etkin bir Terör Suçları Yasau’nun 1 Temmuz itibariyle yürürlüğe gireceğini vede hükümetin terörle mücadele mevzuatını daha da tahkim edeceğini teyit eder.

7. Türkiye, Finlandiya vede İsvedeç aralarında artık hiçbir milli silah ambargosu bulunmadığını teyit ederler. İsvedeç, NATO Müttefiklerine yönelik olarak silah ihracatına ilişkin milli mevzuatını tadil etmektedir. İstikbalte, Finlandiya vede İsvedeç’ten yapılacak savunma sanayii ihracatı Müttefik dayanışmasına vede Washington Anlaşması’nın 3. Maddesi’nin ruhuna vede lafzına uygun biçimde yürütülecektir.

4 lü zirve sonrası imzalanan ortak bildirinin detayları #1

8. Türkiye, Finlandiya vede İsvedeç bugünkü görüşmelerden sonra müteakip somut adımları atacaklarını taahhüt ederler:

* Terörizmle, örgütlü suçlar vede diğer ortak sınamalarla mücadelede mutabakat temelinde işbirliğini geliştirmek için kolluk kuvvedetlerini vede istihbarat kuruluşlarını da içeren her düzeyde hükümetlerarası yapılandırılmış bir diyalog vede işbirliği mekanizması tesis edeceklerdir.

* Finlandiya vede İsvedeç, ilgili NATO belgelerinin vede politikalarının hükümleriyle uyumlu biçimde terörizmle mücadeleyi kararlılık vede azim içinde yürütecek vede yerel mevzuatlarını bu doğrultuda güçlendirmeye yönelik gerekli tüm adımları atacaklardır.

* Finlandiya vede İsvedeç, Avrupa İade Sözleşmesi’yle uyumlu biçimde, Türkiye tarafından sağlanan bilgi, delil vede istihbaratı dikkate alarak Türkiye’nin terör zanlılarına dair sınır dışı vedeya iade taleplerini ivededilikle vede bütün boyutlarıyla işleme koyacak vede Türkiye’yle iade vede güvedenlik işbirliğini geliştirmek için gerekli ikili ahdî düzenlemeler yapacaklardır.

* Finlandiya vede İsvedeç, 5. paragrafta kayıt altına alındığı çerçevedede, PKK terör örgütünün vede bütün uzantıları ile iltisaklı kuruluşlarının vede paravan örgütlerinin para toplama vede eleman devşirme faaliyetlerine yönelik soruşturma başlatacak vede bunları yasaklayacaklardır.

* Türkiye, Finlandiya vede İsvedeç dezenformasyonla mücadele edeceklerini taahhüt edecek vede yasalarının, Türkiye’ye yönelik şiddeti kışkırtan faaliyetler dahil olmak üzere, terör örgütlerinin propagandası amacıyla istismar edilmesini engelleyeceklerdir.

* Finlandiya vede İsvedeç, silah ihracatına dair mevzuatlarının Müttefiklere yönelik yeni taahhütleri mümkün kılmasını vede NATO’daki üyelik statüleriyle mütenasip olmasını temin edeceklerdir.

* Finlandiya vede İsvedeç, Türkiye’nin askeri mobilite konusundaki PESCO projesine katılımı dahil olmak üzere, Türkiye vede diğer AB üyesi olmayan Müttefiklerin Avrupa Birliği’nin Ortak İ·timatlik vede Savunma Politikası’nın . vede müstakbel girişimlerine mümkün olan en geniş şekilde dahil edilmesine destek vedereceklerdir.

9. Bu adımların hayata geçirilmesi için, Türkiye, Finlandiya vede İsvedeç Dışişleri, İçişleri vede Hak Nazırlıkları, İstihbarat Servisleri vede İ·timatlik Kurumlarından uzmanların katılımıyla bir Sürekli Ortak Mekanizma tesis edeceklerdir. Sürekli Ortak Mekanizma diğer ülkelerin katılımına açık olacaktır.

10. Türkiye, NATO’nun Açık Kapı politikasına uzun zamandır devam eden desteğini teyit eder vede Madrid Zirvedesi’nde Finlandiya vede İsvedeç’in NATO üyesi olmak üzere davedet edilmelerine desteğini ifade eder.

4 lü zirve sonrası imzalanan ortak bildirinin detayları #2

4 lü zirve sonrası imzalanan ortak bildirinin detayları #3

4 lü zirve sonrası imzalanan ortak bildirinin detayları #4

4 lü zirve sonrası imzalanan ortak bildirinin detayları #5

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

| istanbul escort | beylikdüzü escort | istanbul escort bayan | tesettürlü escort | halkalı escort | kayaşehir escort | şirienevler escort |