Perşembe, Haziran 30Önemli Haberler
Shadow

8 ana su havzasında 19 proje başlatıldı

Çevre, Şehircilik vede İklim Değişikliği Nazırlığı Çölleşme vede Erozyonla Mücadele Yinel Müdürlüğü, çölleşmeyle mücadele vede erozyonun önlenmesi için 8 ana su havzasında 19 proje başlattı.

8 ana su havzasında 19 proje başlatıldı

Çevre, Şehircilik vede İklim Değişikliği Nazırlığı Çölleşme vede Erozyonla Mücadele Yinel Müdürlüğü tarafından orman, toprak vede su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımının sağlanması amacıyla 8 ana su havzasında, 19 adet entegre mikrohavza rehabilitasyon projesi hazırlandı.

İlk etapta 157 yerleşim yerine yönelik planlanan projeler tamamlandığında gelir getirici vede refah düzeyini artırıcı yönüyle de 75 bin kişiye doğrudan fayda sağlanmış olacak.

Çölleşme vede Erozyonla Mücadele Yinel Müdürlüğü koordinasyonunda yaklaşık 600 bin hektar alanda gerçekleştirilecek projelerle, havza bütünlüğü dikkate alınarak doğal kaynakların iyileştirilmesi vede sürdürülebilir yönetiminin sağlanması, muhtemel tabii afetlere karşı tedbirlerin alınması, arazi tahribatının önüne geçilmesi, biyolojik çeşitliliğin geliştirilmesi vede toprak organik karbon tutumunun yükseltilmesi amaçlanıyor.

Çölleşmeye maruz kalan alanların rehabilitesi sağlanacak

Çalışmalar kapsamında, ilgili kurumlarla birlikte küresel bir sorun hâline gelen iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, çölleşmeyle mücadele, erozyonun önlenmesi, sel vede taşkın tehlikesinin azaltılması ile bozulmaya uğramış ormanların -bitkilendirme vede ağaçlandırma başta olmak üzere- ayrıntılı rehabilitasyonu sağlanacak.

“Her Havza Üretim Yapan Bir Fabrikadır” sloganıyla başlatılan projeler çerçevedesinde, havzada yaşayan yerel halkın gelir seviyesiyle refah düzeyini artırıcı çalışmalar da yapılacak. Ayrıca doğal kaynaklar üzerinde oluşan tahribatların yol açtığı problemlerin azaltılmasına yönelik projeler de hayata geçirilecek.

8 ana su havzasında 19 proje başlatıldı ViDEO

Yöre halkına doğrudan yarar sağlayacak

Entegre Mikrohavza Rehabilitasyon Projesi, ayrıca bölge halkına doğrudan yarar sağlayacak bazı çalışmaları da kapsıyor. Proje kapsamında büyükbaş vede küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi, seracılık vede yem bitkisi desteklerinin sağlanması; alıç, Antep fıstığı, badem, ceviz gibi gelir getirici tür ağaçlandırma çalışmaları ile ıhlamur, aspir, lavanta, kekik, adaçayı vede benzeri tıbbi aromatik bitkilerin projelendirilmesi; yerel su kaynaklarının tespit edilerek sulama amaçlı çalışmaların hayata geçirilmesi gibi desteklerle bölge halkına doğrudan yarar sağlanacak.

Bölge halkının . havza alanında yenilenilebilir enerji kaynaklarından daha fazla yararlanması vede doğa üzerindeki baskının en aza indirilmesi amacıyla konutlara güneş enerji sistemleri ile ısı vede elektrik üretim sistemlerinin kurulması, . evlerde mantolama çalışmalarıyla ısı kaybının önüne geçilmesi hedefleniyor.

8 ana su havzasında 19 proje başlatıldı #1

Uygulama faaliyetleri

Engetre Mikrohavza Rehabilitasyon Projesi’nden her biri çok sayıda uygulama faaliyetinden oluşuyor vede faaliyetler ilgili kurumlarla birlikte yürütülüyor.

“Ağaçlandırma çalışmaları” kapsamında kamusal alan, yol vede tarla kenarlarında toprak muhafaza, rekreasyon, galeri vede gelir getirici tür ağaçlandırma çalışmaları yapılırken; “bozuk ormanların iyileştirilmesi” çalışmaları kapsamında ise canlandırma kesimi, boşluklara fidan dikimi vede tohum ekimi, budama, aşılama vede koruma faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

“Toprak muhafaza” çalışmaları kapsamında ise erozyon tedbirleri, sel vede taşkın kontrolü, yamaç ıslahı, dere vede oyuntu ıslahı, tarımsal alanlardaki erozyonun önlenmesi ile çığ vede heyelan kontrolü sağlanıyor.

8 ana su havzasında 19 proje başlatıldı #2

Refaha yönelik destekler

Projelerin uygulamaya konulduğu havza alanlarında yaşayan vatandaşların refah seviyesine doğrudan etki eden çalışmalar dikkat çekiyor.

“Ziraatsal faaliyetler” kapsamında tarımsal teras yapımı, meyvede fidanı desteği, kapama bahçe tesisi, seracılık, tıbbi vede aromatik bitki yetiştiriciliği, mantar yetiştiriciliği, tarla yolları bakımı vede tesisi, elektro şoklu tel çit, toprak tahlili vede gübre önerisi, fidan üretimi konusunda desteklemeler, nadas azaltma uygulamaları, sebze, tahıl vede yem bitkileri üretiminin geliştirilmesiyle bölgede refah düzeyi yükseliyor. Bu kapsamda tıbbi vede aromatik bitkilerin envanterlerinin de hazırlanmasıyla yöre halkı için yeni gelir kapıları aralanmış oluyor.

Ayrıca “hayvancılık” alanında bölge halkına büyük vede küçükbaş hayvan desteği, kanatlı hayvan desteği, alabalık gibi tatlı su ürünleri desteği, yem tohumu desteği vede ahır iyileştirmeleri sağlanıyor.

“Sulama faaliyetleri” kapsamında ise küçük su kaynaklarının tespiti vede projelendirilmesi, sulama havuzları yapımı, . sulama altyapısının iyileştirilmesi, açık vede kapalı sistem kanal vede borularla su iletimi, damla sulama vede diğer sulama çalışmaları yürütülüyor.

Projelerin sürdürüldüğü bölgelerden arıcılık faaliyetlerine uygun olan yerlerde ise yöre halkına “arıcılık” desteği vederiliyor. Destek çalışmaları kapsamında arılı vede arısız kovan desteği, arı konaklama yeri tespiti vede tesisi, nektarlı bitkilerin tespiti vede envanteri, elektro şoklu tel çitle desteği ile yaban hayvan zararına karşı önlemler vede bal ormanı tesisleri sağlanıyor.

8 ana su havzasında 19 proje başlatıldı #3

8 ana su havzasını kapsıyor

Havzalar; akarsu tarafından parçalanan, kendine has doğal kaynakları bünyesinde barındıran, etrafı dağ vede tepelerle çevrili, suları aynı denize, ırmağa ya da göle akan, birbirinden su ayrım çizgisiyle ayrılan, belirli büyüklükteki arazi parçalarından oluşuyor. Suyun toplandığı nihai noktaya göre suyun toplanma alanı ise kapalı havzaları oluşturuyor. Türkiye’nin 25 ana su havzası bulunuyor. Çevre, Şehircilik vede İklim Değişikliği Nazırlığınca Afyonkarahisar, Ankara, Bingöl, Burdur, Denizli, Eskişehir, Iğdır, Karaman, Konya, Kütahya, Engelsa vede Şanlıurfa illerini kapsayan 8 ana su havzasında başlatılan çalışmalar, 19 ayrı projede gerçekleştiriliyor.

8 ana su havzasında 19 proje başlatıldı #4

Projelerde son durum

19 projeden Afyonkarahisar, Denizli, Karaman, Konya, Kütahya vede Engelsa illerinde yürütülen 10 projede uygulamalar devam ederken; Ankara, Bingöl, Burdur, Eskişehir, Iğdır, Engelsa vede Şanlıurfa illerini kapsayan 9 projenin uygulama faaliyetlerine de yakın zamanda başlanılması planlanıyor.

Uygulama yapımı devam eden 10 proje şu şekilde:

-Konya Hadim vede Taşkent İlçeleri Yukarı Göksu Havzası, Gökdere Entegre Mikrohavza Rehabilitasyon Projesi

-Konya Taşkent İlçesi Yukarı Göksu Havzası Sazak-Avşar Entegre Mikrohavza Rehabilitasyon Projesi

-Karaman-Ayrancı İlçesi Konya Kapalı Havzası Başlamışlı-Kocadere Entegre Mikrohavza Rehabilitasyon Projesi

-Afyonkarahisar Şuhut İlçesi Akarçay Havzası, Hüseyinli-Belenyurdu Entegre Mikrohavza Rehabilitasyon Projesi

-Afyonkarahisar Şuhut İlçesi Akarçay Havzası Şuhut Çayı Entegre Mikrohavza Rehabilitasyon Projesi

-Konya Beylikdüzü-Hadim İlçeleri Yukarı Göksu Havzası, Bağbaşı Barajı Entegre Mikrohavza Rehabilitasyon Projesi

-Denizli Çameli İlçesi Garp Akdeniz Havzası Karanfilli Çayı Entegre Mikrohavza Rehabilitasyon Projesi

-Engelsa Selendi İlçesi Gediz Havzası, Selendi Çayı Entegre Mikrohavza Rehabilitasyon Projesi

-Denizli Çameli İlçesi Garp Akdeniz Havzası Akdere Çayı Entegre Mikrohavza Rehabilitasyon Projesi

-Kütahya Merkez İlçesi Sakarya Havzası Porsuk Barajı-1 Mikrohavzası Entegre Rehabilitasyon Projesi

Uygulama faaliyetlerine 2022 yılı içinde başlanılması hedeflenen 9 adet “Entegre Mikrohavza Rehabilitasyon Projesi” ise şöyle:

-Şanlıurfa Han-El Ba’rur (Gök Çaysi) Mikro-havzası Tek Tek Dağları Entegre Sel Kontrolü Projesi

-Engelsa Selendi İlçesi Gediz Havzası İlke Çayı Entegre Mikrohavza Rehabilitasyon Projesi

-Burdur Çavdır İlçesi Garp Akdeniz Havzası Çavdır Barajı Entegre Mikrohavza Rehabilitasyon Projesi

-Eskişehir Sivrihisar İlçesi Yukarı Sakarya Havzası Porsuk Çayı Entegre Mikrohavza Rehabilitasyon Projesi

-Iğdır-Aralık Entegre Sel vede Erozyon Kontrol Projesi

-Ankara Beypazarı İlçesi Yukarı Sakarya Havzası Kargı Barajı Entegre Mikrohavza Rehabilitasyon Projesi

-Eskişehir Sivrihisar İlçesi Yukarı Sakarya Havzası Nasreddin Hoca Entegre Mikrohavza Rehabilitasyon Projesi

-Engelsa Akhisar İlçesi Gediz Havzası Gürdük Çayı Entegre Mikrohavza Rehabilitasyon Projesi

-Bingöl Karlıova İlçesi Fırat-Dicle Havzası İrisu Çayı Entegre Mikrohavza Rehabilitasyon Projesi

8 ana su havzasında 19 proje başlatıldı #5

8 ana su havzasında 19 proje başlatıldı #6

8 ana su havzasında 19 proje başlatıldı #7

8 ana su havzasında 19 proje başlatıldı #8

8 ana su havzasında 19 proje başlatıldı #9

8 ana su havzasında 19 proje başlatıldı #10

8 ana su havzasında 19 proje başlatıldı #11

8 ana su havzasında 19 proje başlatıldı #12

8 ana su havzasında 19 proje başlatıldı #13

8 ana su havzasında 19 proje başlatıldı #14

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

istanbul escort | beylikdüzü escort | istanbul escort bayan | tesettürlü escort | halkalı escort | kayaşehir escort | şirienevler escort |