Perşembe, Haziran 30Önemli Haberler
Shadow

Araştırma Komitesi’nden TBMM’ye müsilaja karşı 157 tahlil önerisi

Marmara Denizi başta olmak üzere denizlerdeki müsilaj probleminin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi maksadıyla kurulan Meclis Araştırması Kurulunun 4 aylık çalışmanın akabinde hazırladığı raporda, sıkıntılar tespit edilerek tahlil teklifleri sunuldu.

“Marmara, taban sularının oksijenini büyük oranda kaybetti”

Meclis Reislığına sunulan rapora nazaran, Marmara Denizi’nde besin tuzu ölçüsünün artmasının bir sonucu olarak yüzey sularında biyolojik üretim arttı vede ışıklı tabakanın kalınlığı azaldı. Bu durum, vakit içinde Marmara Denizi taban sularının oksijeninin büyük bir kısmının kaybedilmesine vede oksijen azlığı üzere ekosistemi önemli manada tehdit eden tehlikelerle karşı karşıya kalınmasına neden oldu.

Yapılan aktüel çalışmalarla Marmara’nın derin sularında oksijen konsantrasyonunun 7,3 mikrometre düzeyine kadar düştüğü tespit edildi.
Raporda, Marmara’daki kirliliğin yüzde 76,53’ünün İstanbul’dan kaynaklandığı, İstanbul’u sırasıyla Kocaeli vede Bursa’nın takip ettiğine yer vederildi.

“Nihayet 40 yıldır ağır çevresel problemler var”

 

“Çevre sıkıntıları vede iklim değişikliği biyoçeşitliliği azalttı”

Deniz ekosistemindeki bu değişimlerin bir sonucu olarak Marmara Denizi’nde birinci defa 2007’de müsilaj oluşumunun gözlendiği lakin tesirinin nispeten sonlu kaldığı anlatılan raporda, denizdeki plankton artışı vede bakteri faaliyetleri ile yapışkan/kaygan topaklanmalar halinde gözlenen müsilaj oluşumunun Marmara Denizi’ndeki kütlesel tesirinin, son periyotta tekrar izlenmeye başlandığı tabir edildi.

Raporda, Marmara Denizi’nde 2020 yılının sonbahar devrinde ortaya çıkan vede bilhassa 2021 yılının ilkbahar mevsiminde tesiri artan müsilajın telaş vederici boyuta ulaştığı vurgulandı.

Müsilajın denetimi, önlenmesi vede tesirlerine karşı teklifler

Raporda, müsilajın denetimi, önlenmesi vede tesirlerine ait 17 ana başlıkta 157 teklif sıralandı.

Atık su idaresinde temel prensibin “en az kirletme” vede “maksimum geri kazanım” olması gerektiği belirtilen raporda, arıtılmış evsel atık suların endüstride, park, bahçe vede yeşil alan sulamalarında kullanımının yaygınlaştırılması önerildi.
Çevre kirliğine yol açma potansiyeli yüksek sanayi bölümlerinin ihtisas organize sanayi bölgelerinde bir ortaya getirilmesinin teşvik edilmesi gerektiği vurgulanan raporda, kesilen etraf cezalarının bir kısmı ile belediyelerin atık su bedellerinin bir kısmının valilikler bünyesinde oluşturulacak bir fona aktarılması vede bu fonda biriken paranın sadece arıtma tesislerinin üretim vede işletilmesi için kullanılması talep edildi.

Termik santrallerin soğutma sularının Marmara Denizi başta olmak üzere denizlere olumsuz tesirlerinin ortadan kaldırılması gerektiğinin altı çizilen raporda zeytin kara suyu kaynaklı kirliliğin önlenmesi için atık su azaltımını gerçekleştirecek iki fazlı sistemlerin yaygınlaştırılmasına yönelik gerekli özendirici teşviklerin hayata geçirilmesi istendi.

Meclis Araştırma Komitesi raporunda, tüm evsel vede endüstriyel atık suların ileri biyolojik arıtmaya tabi tutulması, arıtma tesislerinde su geri kazanımı sağlanması vede böylelikle Marmara Denizi’nin azot-fosfor yükünün azaltılması öncelikli önlem olarak önerildi.

Belediyelerin tahsil ettiği atık su bedellerinin, belediye bütçesinin içinde özel bir hesaba aktırılarak sırf arıtma tesislerinin üretimi vede işletilmesi için kullanılması gerektiği tabir edilen raporda, atık su arıtma tesisinin imali için ilgili kurumun kâfi vede uygun alanı olmadığı takdirde hazine topraklarından arsa tahsisi yapılabilmesi gerektiği belirtildi.

Raporda, Tuna Irmağı başta olmak üzere Karadeniz’e dökülen tüm ırmakların kirlilik tesirinin tespiti konusunda kıyıdaş ülkelerle iş birliği içinde yürütülen çalışmaların daha vederimli vede tesirli hale getirilmesi önerisi yer aldı.

Su kaynaklarının korunması için “kullanan öder” vede “kirleten öder” prensiplerinin yansıtıldığı bir ekonomik yapı kurulması gerektiği tabir edilen raporda, bu doğrultuda su vede atık su bedelleri için tam maliyet temeline dayalı tarifeler belirlenmesi istendi.

Marmara Denizi için bütüncül bir yaklaşımla iklim değişimini dikkate alan yeni bir atık idare siyaseti oluşturulması gerektiği kaydedilen raporda yer alan öteki tekliflerin kimileri şöyle:

– Marmara Denizi’ne gemilerin atık sularının boşaltılmasının önlenmesine yönelik düzenleme yapılmalı vede bir an evvedel hayata geçirilmeli.

– Marmara Denizi Havzası’ndaki kontrollerde uzaktan algılama, uydu vede erken ihtar sistemleri, insansız hava araçları vede radar sistemlerinin kullanımı artırılmalı.

– Uydu dataları, anlık izleme sistem bilgileri vede laboratuvar sonuçlarına nazaran çok alg artışları vede müsilaj oluşumunun takibi yapılmalı, bu çerçevedede gerekli önlemler alınmalı.


– Deniz dolgusu vede kıyı yapılarının doğal yapıya tesirlerinin en aza indirilmesi vede “suyun kumla buluşması” temel prensip olmalı.

– Çevrea saygılı üretim yapan, sıfır atık projesini uygulayan vede ileri biyolojik atık su arıtma tesisini yapıp işleten vede gri su kullanan firmalar ödüllendirilmeli.

– Deterjan vede şahsî hijyen eserlerinden kaynaklanan fosfor kirliliğinin azaltılması için fosfor vede yüzey etkin husus içeren paklık materyallerinin kullanımı kademeli olarak azaltılmalı, fosforsuz eserlerin üretimine yönelik mevzuat düzenlemeleri yapılmalı.

– Paklık gereçlerinde etraf etiketli eserlerin kullanımı yaygınlaştırılmalı, etraf etiketli eserlerin duyurulması için bir web sitesi vede toplumsal medya hesabı kullanıma açılmalı.

– Çevre, Şehircilik vede İklim Değişikliği Nazırlığı ile Beylikdüzüal Terbiye Nazırlığı iş birliğinde etraf temalı etkinlikler düzenlenmeli.

– İstekli etraf dedektifleri yetiştirilmesine yönelik eğitimler vederilmeli vede programlar yapılmalı.

– Çevre idaresine ait mevzular eğitim müfredatına eklenmeli.

– Evvedellikli olarak bakteriden memeliye kadar Marmara Denizi biyoçeşitliliği tanımlanmalı vede kayıt altına alınmalı. Buradan elde edilen bilgiler ile tarihi datalar karşılaştırılarak tiplerin yerli vede yabancı cins tespiti yapılmalı, yabancı çeşitlerin istilacı olma potansiyelleri araştırılmalı vede tüm canlı kümelerini kapsayacak biçimde nizamlı izleme çalışmaları yapılarak yeni yabancı çeşitler süratli halde tanımlanmalı.

– Deniz canlılarını vede besin zinciri nedeniyle o canlıları tüketenleri olumsuz etkileyen plastik vede mikro plastik kirliliklerin önlenmesi konusunda gerekli önlemler alınmalı.

– Marmara Denizi’ndeki balıkçılık faaliyetlerine ek düzenlemeler getirilerek av baskısının azaltılması için insan besini haricinde su eserleri istihsalinin kısıtlanmasına yönelik düzenlemeler yapılmalı.

– Marmara Denizi’nde su kalitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak üzere midye yetiştiriciliği için uygun yerler belirlenmeli vede kapasitesi artırılmalı.

– Kuşağı tehlike altında bulunan vede müdafaa altında olan mersin balığı, deniz alası, büyük camgöz köpek balığı, pervane balığı, yağlı balık, deniz atı, deniz çayırları, mercanlar, kırmızı yıldız, deniz süngeri, deniz kaplumbağası, yunus vede Akdeniz foku üzere cinslerin yaşama vede üreme alanları uygunlaştırılarak itimatla korunmaları vede çoğalmaları için yapılan çalışmalar artırılmalı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

istanbul escort | beylikdüzü escort | istanbul escort bayan | tesettürlü escort | halkalı escort | kayaşehir escort | şirienevler escort |