Pazar, Ocak 16Önemli Haberler
Shadow

Danıştay, basın kartı yönetmeliğinin yürütmesini durdurdu

Danıştay, Basın Kartı Yönetmeliğine karşı açılan davada, “İletişim Başkanlığının yetkisinin kart vermekle sonlu olduğu; kartın kimlere verileceği, hangi hâllerde basın kartının iptali gerekeceğinin belirlenmesi konusunda yetkisinin olmadığı” gerekçesiyle yürütmeyi durdurdu.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun verdiği 4 Kasım 2020 tarihli karar ile pek çok unsurunun yürütmesi durdurulan Basın Kartı Yönetmeliği’nde, 20 Mayıs 2021 tarihinde tekrar değişiklikler yapılmıştı. Türkiye Gazeteciler Sendikası, Gazeteciler Cemiyeti Derneği ve Türkiye Foto Muhabirleri Derneği yönetmeliği yargıya taşıdı. Danıştay 10. Dairesi yönetmeliğin uygulanması hâlinde telafisi güç yahut imkânsız ziyanların doğmasına yol açacağı sonucuna vararak yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Danıştay 10. Dairesi Lideri Yılmaz Akçil ile üye Hamdi Şenler’in karşı oyuna karşılık üç üyenin oyu ile verilen kararda, 14 sayılı İrtibat Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Kanun Kararında Kararname ile Cumhurbaşkanlığı İrtibat Başkanlığına basın kartı ile ilgili olarak yalnızca basın-yayın kuruluşu mensuplarına basın kartı düzenleme yetkisi verildiği, basın kartının kimlere verileceğinin ve hangi hâllerde basın kartının iptali gerekeceğinin belirlenmesi konusunda bir yetkiye yer verilmediği, Anayasanın 13. hususu ve 26. hususunun 4. fıkrası mucibince, bu belirlemelerin şahsen kanunla yapılması gerektiği vurgulandı. Bu münasebetlerle; Basın Kartı Yönetmeliğinin 3. Hususu 1. Fıkrasının hukuka ters olduğu ve temel hak ve hürriyetleri ilgilendirmesi nedeniyle uygulanması hâlinde telafisi güç yahut imkânsız ziyanların doğmasına yol açacağı sonucuna varıldığı belirtildi ve bu hususun yürütmesinin durdurulması Yönetmeliğin tamamını dayanaksız hâle getireceğinden, Basın Kartı Yönetmeliği’nin dava konusu husus ve ibarelerinin tamamının yürütmesinin durdurulmasına karar verildi.

‘Basın özgürlüğünü direkt ilgilendirdiği görülmektedir’

Ayrıyeten Danıştay 10. Dairesi, basın kartının niteliğine ait münasebetinde şu tabirlere yer verdi:

“Basın kartı ile basın-yayın çalışanları; haber kaynakları olan kamu kurum ve kuruluşlarının ünitelerine ve de görevlilerine akredite bir kart sunarak misyonlarını rahatlıkla ifa edebilmekte, ilgili ünitelere ve haber kaynağına ait etkinliklere giriş-çıkış yapabilmekte, özlük haklarında ayrıcalıklara sahip olabilmekte, özel damgalı pasaport sahibi olabilmekte, basın trafik kartından faydalanmabilmekte ve toplumsal olayların takibinde ispat aracı olarak bu kartı kullanabilmektedir. Basın kartının mahiyeti incelendiğinde; bu kartın kullanılmasının, basın hürriyeti, kanıyı açıklama ve yayma hürriyeti, çalışma hak ve ödevi üzere temel hak ve özgürlükleri direkt ilgilendirdiği görülmektedir.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir