Çarşamba, Ocak 19Önemli Haberler
Shadow

Danıştay’dan memurlar için ikramiye kararı

Diyanet ve Vakıf Vazifelileri Sendikası avukat Yüksel Konutçu aracılığıyla Memur-Sen ile Çalışma ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığı ortasında imzalanan ve 25 Ağustos 2021 tarihli 31579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Kamu Vazifelilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Toplumsal Haklara Ait 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Periyot Toplu Sözleşme’nin, “Toplu Mukavele İkramiyesi” başlıklı 23. hususunun birinci fıkrasında yer alan kimi kararların iptali istemiyle Danıştay’a dava açtı.

İptal isteminde, kelam konusu hususta yer alan “üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine” ve “kamu vazifelisi sendikasının şurası olduğu hizmet kolundaki sendika üyesi olabilecek toplam kamu vazifelisi sayısının en az yüzde 1’inden fazla sendika üyesi kaydeden sendikalara üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine” sözlerinin yer aldığı belirtildi. Bu karar ile üye sayısı bağlı bulunduğu hizmet kolundaki kamu vazifelisi sayısının yüzde 1’inden az olan sendikalara üye olan tüm kamu vazifelilerinin toplu mukavele ikramiyesi almasını engellediği ve sendikalar ortasında eşitsizlik doğurduğu tabir edildi.

Davaya bakan Danıştay 12. Dairesi, kontratta yer alan kelam konusu kararın iptaline karar verdi.

Karardan

Dairenin kararında, sendikaların kurulmasının ve sendikal faaliyetlerin anayasal garanti altına alındığı, toplu kontrat hakkı kapsamında, memurlar ve öbür kamu vazifelilerinin toplu kontrat yapma hakkına sahip oldukları ve hususla ilgili konuların kanunla düzenleneceğinin kurala bağlandığı tabir edildi.

Bu kapsamda, 4688 sayılı Kamu Vazifelileri Sendikaları ve Toplu Kontrat Kanunu’nda sendika ve konfederasyonların kuruluşları ile faaliyetlerinin kapsamının belirlendiği aktarılan kararda, 6. Periyot Toplu Mukavelenin “Toplu Kontrat İkramiyesi” başlıklı 23. hususunun birinci fıkrasında yer alan tabirlerin, ilgili mevzuat kararını daraltıcı ve toplu kontrat ikramiyesinden yararlanma şartlarını kısıtlayıcı, daha evvelki devirlere ait toplu mukavele metinlerinde yer almayan bir düzenlemeyi içerdiği belirtildi.

Toplu kontrat hakkının, kanunun belirlediği hudutlar dışında düzenleme yapma hakkını tanımadığı kaydedilen kararda, “Toplu kontrat hakkı, kamu görevlilerine kanunla yüklenen birtakım yükümlülüklerden kurtulma hakkı vermediği üzere, kanunun belirlediği hudutlar dışında düzenlemeler yapma, birtakım hak ve yükümlülükleri kaldırma ya da kimi hak ve yükümlülükler koyma hakkı da vermemektedir.” sözlerine yer verildi.

Kelam konusu mukavelede yer alan kararın sendikal özgürlüğe müdahale oluşturduğu ve hukuka uygun olmadığına işaret edilen kararda, şunlar kaydedildi:

“Sendikalar ortasında ayrıma yol açılması, açıkça sendikal özgürlüğe bir müdahale oluşturarak sendikaların kuruluş emellerinin gerçekleştirilmesini önleyici formda üye kaybına sebebiyet verecek nitelik taşıdığı üzere birebir hizmet kolunda çalışıp birebir işi yapan sendika üyesi kamu vazifelileri ortasında, yalnızca farklı sendikalara üye olmaları nedeniyle eşitsizlik yaratması prestijiyle çalışma barışını da olumsuz istikamette etkileyeceğinden, dava konusu düzenlemede mevzuata ve hukuka uygunluk bulunmamaktadır.”

Bütün memurlar toplu mukavele ikramiyesinden yararlanabilecek

Kararı pahalandıran Avukat Yüksel Konutçu, verilen yürütmenin durdurulması kararının hukuken isabetli ve çok kıymetli bir karar olduğunu lisana getirdi.

Konutçu, verilen kararın sendika üyesi olan bütün memurların toplu kontrat ikramiyesinden yararlanmasını sağladığını belirterek, tüm kamu çalışanlarına iyi olmasını diledi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir