Çarşamba, Ocak 19Önemli Haberler
Shadow

Merkez Bankası’nın iki bildirimi yürürlüğe girdi

Merkez Bankasının (TCMB) Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Bildirimi, Resmi Gazete’nin yinelenmiş sayısında yayımlandı.

TL vadeli mevduat ve iştirak hesapları

Bildirimde yurt içi yerleşik gerçek şahısların döviz tevdiat hesaplarının ve döviz cinsinden iştirak fonlarının Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüşmesi halinde mevduat ve iştirak fonu sahiplerine sağlanacak dayanağa ait adap ve temelleri düzenlendi.

Bildiride, “banka”nın; 19 Ekim 2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3’üncü unsurunda tanımlanan mevduat ve iştirak bankalarını, dönüşüm kurunun; döviz tevdiat hesapları ve döviz cinsinden iştirak fonu hesaplarında bulunan dövizin Türk lirasına çevrildiği gün saat 11.00’de Merkez Bankası tarafından ilan edilen döviz alış kurunu, vade sonu kurunun ise Türk lirası mevduat yahut katılma hesabının vadesinde saat 11.00’de Merkez Bankası tarafından ilan edilen döviz alış kurunu söz ettiği bildirildi.

Bildirimin döviz tevdiat hesapları ve iştirak fonlarının vadeli Türk lirası mevduat yahut katılma hesaplarına dönüşümü kısmında, şunlar kaydedildi:

Vade sonunda kur farkının ödemesi

Bildirimde, vade sonunda kur farkının ödenmesi kısmında, vade sonunda Türk lirası mevduat yahut katılma hesabı sahibine anapara ile faiz yahut kâr hissesinin banka tarafından ödeneceği belirtilerek, “Vade sonu kurunun dönüşüm kurundan yüksek olması ve kur farkı üzerinden hesaplanan fiyatın banka tarafından ödenecek faiz yahut kâr hissesinden yüksek olması durumunda, kur farkı üzerinden hesaplanan fiyattan faiz yahut kâr hissesi düşülerek hesaplanan fiyat Merkez Bankasınca mevduat yahut katılma hesabı sahibine ödenmek üzere ilgili bankaya aktarılır.” denildi.

ası halinde Merkez Bankasınca kur farkına ait ödeme yapılmayacağı vurgulanan bildiride, “Bu uygulama kapsamında açılan Türk lirası mevduat yahut katılma hesapları bu hususun ikinci fıkrasında belirtilen takviyeden bir sefere mahsus olarak faydalanabilir.” tabirlerine yer verildi.

Bildirinin istisnalar kısmında şunlar kaydedildi:

“16 Ekim 2006 tarihli ve 2006/11188 sayılı Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Ziyana Katılma Oranları ile Özel Cari Hesaplar Dahil Bu Süreçlerde Sağlanacak Başka Menfaatler Hakkında Bakanlar Heyeti Kararının 4’üncü unsurunun birinci fıkrası ile 10 Şubat 2020 tarihli ve 31035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Ziyana Katılma Oranları Hakkında Bildiri’nin (Sayı: 2020/3) 3’üncü hususunun birinci fıkrasının birinci cümlesi ve dördüncü fıkrası kararları bu Bildirim kapsamında açılacak Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına uygulanmaz.”

Mecburî karşılıklar hakkında bildirimde değişiklik

TCMB’nin Zarurî Karşılıklar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim de Resmi Gazete’nin 21 Aralık yinelenmiş sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

25 Aralık 2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zarurî Karşılıklar Hakkında Tebliğ’in 4’üncü unsurunun birinci fıkrasının (a) bendi şöyle değiştirildi:

“a) Mevduat/katılım fonu (3 Şubat 2007 tarihli ve 26423 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mevduat ve İştirak Fonlarının Vadeleri ve Tipleri Hakkında Bildirim (Sayı:2007/1) kapsamındaki resmî kuruluşlar ile 7 Mart 2019 tarihli ve 810 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği kapsamındaki kurumlardan kabul edilenler ile asılları Merkez Bankasınca belirlenen yabancı para mevduat/katılım fonundan vadeli Türk lirası mevduat/katılma hesabına dönüşen meblağlar hariç).”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir