Çarşamba, Mayıs 18Önemli Haberler
Shadow

Resmi Gazete’de bugün (01.04.2022)

YASAMA KISMI

KANUNLAR

7384 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gine Cumhuriyeti Hükümeti Ortasında Kalkınma İş Birliği Mutabakatının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7385 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Eğitim Enstitüsü (EİTEE) Ortasında EİTEE’nin Hak, Ayrıcalık ve Bağışıklıklarına Dair Mesken Sahibi Ülke Mutabakatının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7386 Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Katar Devleti Hükûmeti Ortasında Katar Askeri Hava Aracı ve Takviye Çalışanının Türkiye Cumhuriyeti Topraklarında Süreksiz Konuşlanması Konusunda Teknik Düzenlemenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7387 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Ortasında Şoför Dokümanlarının Karşılıklı Olarak Tanınması ve Tebdil Edilmesi Bahisli Mutabakatın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7388 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Ortasında Hava Hizmetleri Muahedesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7389 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Ortasında Mesleksel Eğitim Alanında İş Birliğine Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7390 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Ortasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde İkili Vergilendirmeyi Tedbire ve Vergi Kaçakçılığına Mahzur Olma Mutabakatının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7391 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Togo Cumhuriyeti Hükümeti Ortasında Ticari ve Ekonomik İş Birliği Muahedesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7392 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Süreksiz 67 nci Hususunda Yer Alan Tevkifat Oranlarına Ait 22/7/2006 Tarihli ve 2006/10731 Sayılı Bakanlar Şurası Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5360)

YARGIÇLAR VE SAVCILAR KONSEYİ KARARI

–– Yargıçlar ve Savcılar Konseyi Genel Heyetinin 30/03/2022 Tarihli ve 2022/1027 Sayılı Kararı

BİLDİRİMLER

–– Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Bildirim (Tebliğ No: 2021/40)’de Değişiklik Yapılmasına Ait Bildirim (No:2022/8)

–– Akaryakıt Tiplerine Etanol Harmanlanması Hakkında Bildiride Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim

KONSEY KARARLARI

–– Güç Piyasası Düzenleme Heyetinin 31/03/2022 Tarihli ve 10908 Sayılı Kararı

–– Güç Piyasası Düzenleme Şurasının 31/03/2022 Tarihli ve 10909 Sayılı Kararı

YARGI KISMI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 26/1/2022 Tarihli ve E: 2020/95, K: 2022/3 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 26/1/2022 Tarihli ve E: 2020/17, K: 2022/5 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 26/1/2022 Tarihli ve E: 2021/22, K: 2022/6 Sayılı Kararı

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Konseyinin 12/11/2021 Tarihli ve E: 2020/2, K: 2021/3 Sayılı Kararı

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Pahaları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

istanbul escort | beylikdüzü escort | istanbul escort bayan | tesettürlü escort | halkalı escort | kayaşehir escort | şirienevler escort |