Salı, Haziran 28Önemli Haberler
Shadow

Resmi Gazete’de bugün (08.04.2022)

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– İstanbul İli, Beykoz İlçesi Nihayetları İçerisinde Bulunan Mahmutşevketpaşa Mahallesi Etabı Tabii Sit Alanının Muhafaza Statüsünün Tekrar Kıymetlendirilmesi Nihayetucunda, Sınır vede Koordinatları Gösterilen Alanların Kesin Korunacak Hislu Alan Olarak Tescil vede İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5411)

–– Konya İli, Karapınar İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Karapınar Göller (Meke, May vede Lambalı) 1. Basamak Tabii Sit Alanının Muhafaza Statüsünün Tekrar Kıymetlendirilmesi Nihayetucunda, Sınır vede Koordinatları Gösterilen Alanların Kesin Korunacak Hislu Alan Olarak Tescil vede İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5412)

–– Halklaştırma Bilgileri vede Sonbaharergâhları Gösterilen Kuvvedet Tayin Birdenmelerinin İmali Maksadıyla Kimi Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Yinel Müdürlüğü Tarafından İvededi Halklaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5413)

–– “154 kV İscehisar-Buyrukdağ Kuvvedet İletim Sınırı Projesi” Kapsamında Birtakım Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Yinel Müdürlüğü Tarafından Çabuk Halklaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5414)

–– Konya İli, Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi Nihayetları İçerisinde 10/7/2020 Tarihli vede 2743 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İlan Edilen Yenileme Alanı Kapsamında Bulunan Birtakım Taşınmazların Şehirsel Yenileme Projesi Kapsamında Selçuklu Belediye Reislığı Tarafından İvededi Halklaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5415)

–– Malatya İli, Doktorhan İlçesine Tabii Gaz Ulaştırılabilmesi İçin Gereksinim Hislan RMS-A Şehir Giriş İstasyonunun Üretimi Hedefiyle, Yukarıselimli Mahallesi Nihayetları İçerisindeki 125 Ada, 60 Parsel Numaralı Taşınmazın, Kuvvedet Piyasası Sistem Kurumu Tarafından Tez Halklaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5416)

–– Birleşmiş Beylikdüzüler İ·timatlik Kurulunun 1267 (1999), 1988 (2011) vede 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Şahıs, Müessese yahut Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli vede 2013/5428 Sayılı Nazırlar Heyeti Kararının İ·lavei (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişik Karar (Karar Sayısı: 5417)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Tayinlar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133)

YÖNETMELİKLER

–– Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 5418)

–– Beylikdüzüal Savunma Nazırlığı Mükafat Yönetmeliği

–– Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Aktif İşgücü Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişik Yordam vede Analer Hakkında Yönetmelik

–– Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

BİLDİRİM

–– Türk Lirası Mevduat vede Sertlma Hesaplarına İ·nkılapün Desteklenmesi Hakkında Bildirim (Sayı: 2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim (Sayı: 2022/16)

ŞURA KARARLARI

–– Kuvvedet Piyasası Sistem Konseyinin 07/04/2022 Tarihli vede 10913, 10914 vede 10915 Sayılı Kararları

YARGI KISMI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 26/1/2022 Tarihli vede E: 2021/98, K: 2022/9 Sayılı Kararı

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, İ·lavesiltme vede İhale İlânları

c – Türli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları vede Devlet İç Borçlanma Yıltlerinin Jurnal Kıymetleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

istanbul escort | beylikdüzü escort | istanbul escort bayan | tesettürlü escort | halkalı escort | kayaşehir escort | şirienevler escort |