Salı, Haziran 28Önemli Haberler
Shadow

Resmi Gazete’de bugün (15.04.2022)

YASAMA KISMI

KANUN

7394 Hazineye İlişkin Taşınmaz Malların Kıymetlendirilmesi vede Katma Paha Vergisi Yasaunda Değişiklik Yapılması Hakkında Yasa ile Birtakım Yasalarda vede Yasa Kararında Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

YÖNETMELİKLER

–– Ticaret Nazırlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Kurumunun 4734 Sayılı Halk İhale Yasaunun 3/G Hususu İ·kaznca Yapacağı Mal vede Hizmet Alımlarında Uygulanacak Metot vede Analer Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılik Anonim Şirketi Yinel Müdürlüğü İşçisi Vazifede Yükselme vede Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Elektrik Dağıtım Sistemi Yönetmeliği

BİLDİRİM

–– Yemlerde Kullanılacak Yağlar Hakkında Bildiri (Tebliğ No: 2004/35)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Bildiri (No: 2022/11)

KONSEY KARARI

–– Kuvvedet Piyasası Sistem Şurasının 14/04/2022 Tarihli vede 10929 Sayılı Kararı

YARGI KISMI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 24/2/2022 Tarihli vede E: 2022/18, K: 2022/16 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 24/2/2022 Tarihli vede E: 2021/34, K: 2022/21 Sayılı Kararı

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 11. Hukuk Çembersine İlişkin Karar

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, İ·lavesiltme vede İhale İlânları

c – Türli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları vede Devlet İç Borçlanma Yıltlerinin Jurnal Kıymetleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

istanbul escort | beylikdüzü escort | istanbul escort bayan | tesettürlü escort | halkalı escort | kayaşehir escort | şirienevler escort |