Çarşamba, Mayıs 18Önemli Haberler
Shadow

Türkiye’nin farkı

Türkiye’nin dünyada nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman olan başka ülkelerden çok farklı ve saygın bir yeri varsa bunu Atatürk’e borçludur.

Atatürk’ün, saltanatı ve hilafeti kaldırıp laik cumhuriyeti kurması ve cumhuriyetin demokrasiyle buluşması büyük bir ihtilaldir.

Aydınlanma ve sanayi ihtilalini ıskalayan Osmanlı kalıntılarından, çağdaş uygarlığı yakalamayı hedeflemiş, demokratik, laik bir toplumsal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti bu nitelikleriyle Müslüman ülkeler ortasında tek örnektir.

Kuruluşundan bu yana geçen 100 yıllık mühlet içinde ülkeyi yöneten sağ iktidarlar başta laiklik olmak üzere niteliklerin birçoklarını çok önemli biçimde zedelemişler, fonksiyonsuz bırakmışlardır.

Buna rağmen Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk’ün attığı sağlam temeller nedeniyle bir asırdır ayakta durmayı başarabilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne karakterini veren laikliktir.

Bunun nedeni laiklik olmadan başka niteliklerin yaşama bahtının olmamasıdır.

Laik olmayan bir devlet ve toplum nizamında demokrasi de olmaz.

Laiklik olmadan özgür fikir, tabir özgürlüğü, demokratik rekabet, özgür basın da yaşayamaz.

Laiklik yoksa millet ve milliyetçilik unsuru de olmaz.

Laik olmayan bir devlet ve toplumda kıymetli olan millet ve milletçilik değil, ümmet ve ümmetçiliktir.

Laiklik olmadan devrimcilik de olmaz.

Din devletinde ve toplumunda bilimin gerektirdiği ilerlemeler ve değişimler sağlanamaz. Bu türlü bir devlet ve toplumda halkçılık da yaşayamaz. Din devletinde kıymetli olan halkın değil dinin istedikleridir. Laik yapı ve laiklik unsuru bu nedenle başka ihtilal ve prensiplerin ön şartı niteliğindedir.

Atatürk bu gerçeği bildiği için en fazla laik yapı ve laiklik prensibi üzerinde durmuştur.

Bıraktığı mirası, “Ben, manevî miras olarak hiçbir âyet, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevî mirasım ilim ve akıldır” diye tanımlamıştır.

Bugünlerde art geriye yaşanan acı olaylar nedeniyle tekrar cemaat ve tarikatları tartışıyoruz.

Bu kadar hırpalanmış olmasına rağmen, niyet ve inanç özgürlüğünün tek teminatı devletin laik yapısı ve anayasal garanti altında olan laiklik prensibidir.

Laiklik yalnızca din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması değil, tıpkı vakitte dinin siyasete alet edilmemesini de içerir.

Meğer Türkiye’de bilhassa son yıllarda durum bunun tam karşıtı. Din hem devletin hem siyasetin tam göbeğinde duruyor ve en tesirli siyaset aracı olarak kullanılıyor.

Tarikatlar, cemaatler konusuna gelince.

Onlar da devletin ve siyasetin göbeğindeler.

Türkiye’yi, bir gece, bir imzayla İstanbul Sözleşmesi’nden çıkaracak kadar da etkililer.

Tarikat ve cemaatlerin ortak istikameti laiklik aykırısı bir rejim kurmak istemeleridir. Bu nedenle Atatürk’e ve ihtilallerine de karşıdırlar.

Bu örgütlenmelerin siyasette ve devlette bu kadar tesirli pozisyona gelmelerinde daha evvelki sağ iktidarlar üzere bugünkü iktidarın da katkısı ve sorumluluğu büyüktür.

En büyük takviyesi, 20 yıldır ülkeyi yöneten AK Parti iktidarından aldıkları gerçektir. Bu dayanak o kadar güçlü verilmiştir ki FETÖ Türkiye’de askeri darbe teşebbüsünde bulunacak bir pozisyona gelebilmiştir.

Atatürk’ün tekke ve zaviyeleri kapatmasının emeli tam da Türkiye’nin bu türlü bir tehlike ile karşılaşmamasıdır.

Atatürk bu riski Pir Sait isyanında görmüştür. Laik cumhuriyetin yıkılması, yerine şeriat tertibinin kurulması için tekke ve zaviyelerin Pir Sait isyanını ne kadar güçlü desteklediklerine, isyanı yaymak için ne kadar gayret harcadıklarına tanıklık etmiştir. Atatürk’ün 1925 yılında, Refik Koraltan ve arkadaşlarının verdiği teklifin yasalaşmasıyla tekke ve zaviyelerin kapatılmasını sağlamasında Pir Sait isyanın rolü büyüktür.

Bu gerçeği gördüğü için de Efendiler ve ey millet; biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti pirler, dervişler, müritler ve mensuplar memleketi olamaz. En hakikat, en gerçek tarikat medeniyet tarikatıdır” demiştir.

Türkiye’yi çağdaş uygarlık seviyesine, kadın-erkek eşitliğine, refaha, adalete, teknolojik ilerlemeye, güçlü rekabete ulaştıracak olan tekrar Atatürk’ün dediği üzere bilim ve akıldır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

istanbul escort | beylikdüzü escort | istanbul escort bayan | tesettürlü escort | halkalı escort | kayaşehir escort | şirienevler escort |