Pazar, Ocak 16Önemli Haberler
Shadow

Vergi muafiyeti yasası Meclis’ten geçti

Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplanan TBMM Genel Konseyi’nde, ‘Gelir Vergisi Kanunu ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni görüşülerek kabul edildi. Yasa teklifi ile taban fiyattan Gelir Vergisi kaldırılıyor. Kamu çalışanları dahil tüm çalışanların ödeyeceği Gelir Vergisi’nden ise taban fiyata isabet eden Gelir Vergisi kısmı kadar indirim yapılması sağlanıyor. Ayrıyeten, çalışanlara ödenen fiyatların aylık brüt taban fiyata isabet eden kısmı üzerinden Damga Vergisi alınmaması istikametinde de düzenleme hayata geçiriliyor. Fiyat gelirlerinin vergilendirilmesinde, taban fiyatın aylık brüt fiyatının büyük bir kısmı Gelir Vergisi’nden istisna edildiğinden, uygulama alanı kalmayan Minimum Geçim İndirimi (AGİ) uygulaması da kaldırılıyor.

Cumhurbaşkanı’na yetki veriliyor

Kabul edilen yasa teklifi ile 2021 yılında varsayımların üzerinde gerçekleşen genel bütçe gelirlerinin, genel bütçeli yönetim bütçelerine ödenek eklenebilmesine imkan tanınıyor. Bu çerçevede bütçe istikrarı bozulmadan, gerçekleşen gelir kadar kamu hizmetlerinin gereksinim duyacağı ödeneklerin yönetim bütçelerine eklenebilmesi sağlanıyor. Yıl içerisinde eklenebilecek ödenek fiyatı, Bütçe Kanunu’nda yer alan gelir varsayımı üzerinde gerçekleşen gelir fazlası ile sonlandırılıyor. Bu kapsamda, fazla bütçeyi kullanma yetkisi Cumhurbaşkanı’na veriliyor.

Dünyada 10 kata yakın oranda artan doğal gaz fiyatlarının vatandaşa yansıtılmaması maksadıyla BOTAŞ’ın yönetime olan borçları Hazine’den olan görevlendirme bedeli alacaklarına sayılıyor.

KDV istisnasının kapsamı genişletiliyor

Savunma sanayiini desteklemek üzere düzenleme yapılıyor. Bu çerçevede; Savunma Sanayii Başkanlığı’nca yahut Ulusal Savunma Bakanlığı’nca yürütülen savunma sanayii projeleri KDV istisnası kapsamına alınacak.

Elektronik kontratlarda mevcut olan uygulamanın elektronik imzalı senetlere de uygulanması sağlanarak dijital dönüşüm manasında kağıt israfının önüne geçiliyor.

Yenilenebilir gücün teşvik edilmesi konusunda bir diğer teşvik adımı atılarak Gelir Vergisi muafiyet hududu tekrar düzenleniyor. Bu çerçevede; meskenlerin çatı ve cephesine kurulan güneş gücü üretim tesislerinin heyeti gücünün 10 kW olması koşulu, 25 kW’a çıkarılıyor.

Büyükşehir belediyeleri ve belediyelerce, kendisinden müsaade yahut ruhsat almak ya da çizgi kiralamak suretiyle çalışan ve toplu taşıma hizmeti yürüten gerçek ve hukukî şahıslara toplu taşıma hizmetlerinden fiyatsız yahut indirimli olarak yararlananlara ait gelir takviyesi ödemesi yapabilmesine imkan sağlanıyor.

Elitaş: Kademeli doğal gaz tarifesi teklifini getireceğiz

AK Parti Küme Başkanvekili Mustafa Elitaş, güç tüketimiyle ilgili yeni bir yasa teklifi hazırlığında olduklarını belirterek, “4 Ocak’tan itibaren, Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına başladığı anda, kademeli doğal gaz tarifesini düzenleyen yasa teklifini getireceğiz” dedi.

TBMM çalışmalarına 4 ocak 2022’ye kadar orta verdi

TBMM Genel Şurası, 2021 yılının son yasasını çıkararak, çalışmalarına 4 Ocak 2022’ye kadar orta verdi.

Detaylar geliyor…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir