Pazar, Haziran 26Önemli Haberler
Shadow

‘Vergi vede iktisat paketi’ Resmi Gazete’de

İçinde ekonomik hareketleri rahatlatacak birçok mevzu bulunan paket hayata geçiriliyor. Yasa, Resmi Gazete’de yayınlanması ile birlikte katılaştı vede yürürlülük ayrıntılarının paylaşılmış oldu.

Hazineye İlişkin Taşınmaz Malların Kıymetlendirilmesi ve Katma Değer=>karşıklık Vergisi Yasaunda Değişiklik Yapılması Hakkında Yasa ile Birtakım Yasalarda vede Yasa kararında Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa, Resmi Gazete’de yayınlandı.

Muhtarlara maaş artışı

Buna nazaran, muhtarlara 14 bin 750 gösterge sayısının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan ölçüde vederilen aylık ödeneğin net fiyatının, net taban fiyat fiyatının altında kalması halinde ortadaki fark, ödenek için öngörülen adap vede asıllar çerçevedesinde rastgele bir vedergi vede kesintiye tabi tutulmaksızın ayrıyeten ödenecek.

Yabancı asıllı gerçek şahıslar için konut yahut iş yeri teslimlerinde 3 yıl elde bulundurma koşulu

Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı asıllı gerçek bireyler, çalışma yahut oturma müsaadesi alarak 6 aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları ile yasal ve iş merkezi Türkiye’de olmayan ve bir iş yeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye’de yarar elde etmeyen kurumlara yapılan konut yahut iş yeri teslimlerinde, Katma Değer=>karşıklık Vergisi’nden istisna tutulmak için bir yıllık elde tutma koşulu 3 yıla çıkarılacak.

Diş tabipleri vede doktorlara düzenleme

Bir yahut birden fazla özel sıhhat kuruluşu ile mukavedele düzenleyerek hekimlik faaliyetini yürüten diş doktorları vede tabipler, hür meslek erbabı olarak kabul edilecek vede karları özgür meslek karı kararlarına nazaran vedergilendirilecek.

Elektrikli araç imal edenlerin yatırım teşvik evrakı kapsamındaki mühendislik hizmetleri KDV’den muaf

Sera tesiri yaratan egzoz gazı salınımını büsbütün ortadan kaldıracak teknolojilerin geliştirilmesi için bilhassa Türkiye’de elektrikli araç imal edenlerin yatırım teşvik dokümanı kapsamındaki mühendislik hizmetleri 31 Aralık 2023’e kadar KDV’ye tabi olmayacak.

Seyahat acentelerinin tekrar değerleme oranı

Seyahat acentelerinin 2022 yıllık aidatlarının hesaplanmasında 2022 için tespit vede ilan edilen yine değerleme oranının yüzde 50’si dikkate alınacak.

Hazine taşınmazlarının rayiç bedel üzerinden direkt satışlarında, satış bedelinin peşin ödenmesi halinde yüzde 20 indirim uygulanacak.

Yapı kayıt dokümanı alınan yapıların üzerinde bulunduğu Hazine taşınmazlarının satışına ait müracaat müddeti 31 Aralık 2022’ye kadar uzatılacak.

İmar planı bulunmayan yahut imar planında ziraî maksada ayrılan Hazineye ilişkin tarım toprakları, 31 Aralık 2019’dan evvedel en az 3 yıldan beri ziraî hedefle kullanan vede kullanımlarının hala devam ettiği Hazine vede Maliye Nazırlığınca belirlenen kullanıcılarına, cari yıl ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden 10 yıla kadar direkt kiralanabilecek.

Halk konutları satışından elde edilen gelirler genel bütçeye

Mahalli yönetimlere vede toplumsal güvedenlik kurumlarına ilişkin konutların satışından elde edilen gelirler hariç olmak üzere 2022 vede 2023 yıllarında ihalesi yapılan kamu konutları satışından elde edilen gelirler genel bütçeye gelir kaydedilecek.
Üzerinde yerleşim yeri bulunduğu gerekçesiyle orman sonları dışına çıkarılarak tapuda Hazine ismine tescil edilen taşınmazların kadastrosu yapılacak. Kadastro tutanağının beyanlar hanesindeki bilgiler tapu kütüğünün beyanlar hanesine de motamot aktarılarak hak sahipliği belirlenecek. Bu taşınmazlar, 2/B alanlarında kalan taşınmazların satışına ait kararlarla kıyas edilerek hak sahiplerine direkt satılacak.

Para bölümünde faaliyette bulunan birtakım kurumlar için kurumlar vedergisi oranı yüzde 25’e çıkarılacak.

Taşıma yoluyla eğitime erişim kapsamındaki hizmet alımlarına ait kontrat vede protokollerde fiyat farkı hesaplanmasına ait karar bulunmayanlar ile karar bulunmakla birlikte yalnızca girdilerin bir kısmı için fiyat farkı hesaplananlarda hesaplanmayan kısımlar için ek fiyat farkı getirilecek.

Devletten istifa eden doktorlar bekletilmeyecek

Devletten istifa eden doktorların, tekrar dönüşleri için mecburî olan bekleme müddetleri, bir kereye mahsus olmak üzere kaldırılacak.

Tasfiye edilen tasarruf finansman şirketlerindeki mukavedelelerin zamanı

Yasala, tasfiye edilen tasarruf finansman şirketlerinin tasarruf devri müşterilerinin mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik düzenleme yapıldı.

Tasfiye edilen şirketlerin halihazırdaki mal varlıklarıın bölümü

Tasfiye edilen şirketlerin halihazırdaki mal varlıklarının kelam konusu tasarruf fiyatlarını ödemekte yetersiz olması vede şirketlerde kaynak açığı bulunması nedeniyle, tasarruf devri müşterilerinin mağdur olacağı kıymetlendirilerek; varlıkları yükümlülüklerini karşılamayan tasarruf finansman şirketlerinin, tasarruf devrindeki müşterilerine ilişkin tasarruf finansman mukavedeleleri, Paraal Kiralama Faktoring Paraman vede Tasarruf Paraman Şirketleri Yasau’na intibak sürecindeki yahut intibak sürecini tamamlayarak faaliyet müsaadesi vederilen tasarruf finansman şirketlerine devredilecek.

Dönemdilen kontratlarla birlikte müşterilere iade edilecek tasarruf fiyatları

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) aracılığıyla şirketlere nakden ödenecek.
Yapılacak mukavedele periyotlarına ait tasarruf meblağlarının tespitinde, devreden şirketin kayıt vede evrakları temel alınacak. Aşama kapsamına, türel süreci devam edenler hariç olmak üzere, devreden şirketin tasarruf devrindeki tüm tasarruf finansman kontratları dahil olacak.

Tasarruf finansman kontratı, devredilen müşteri tarafından devralan şirkete kontrat fesih talebinde bulunulması halinde, ilgili tasarruf finansman mukavedelesi, devreden şirkete iade edilecek. İade edilen tasarruf finansman kontratına ait tasarruf meblağı tasfiye masası tarafından sıra cetvedeline tabi olmaksızın bir ay içinde müşteriye nakden vede defaten ödenecek.

Mukavedelesini devralan şirkette devam ettirmek isteyen müşterinin tasarruf fiyatı, devralan şirketin talebi üzerine tasfiye masası tarafından devralan şirkete mutabakat tarihinden itibaren bir ay içinde nakden vede defaten ödenecek. Tasfiye masası tarafından devralan şirkete ödenecek fiyat, müşterinin devreden şirkete ödemiş olduğu tasarruf meblağı ile sonlu olacak.

AA’nın haberine nazaran Devralan şirket ile yeni tasarruf finansman kontratı imzalayan müşterilere tahsisat yapılabilmesi için, yeni kontratın imzalandığı tarihte kontrat meblağının yüzde 40’ı kadar tasarruf yapılmış olması vede tasarruf ödemesi yapılan müddetin, toplam kontrat müddetinin beşte ikisine ulaşmış olması zarurî olacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

istanbul escort | beylikdüzü escort | istanbul escort bayan | tesettürlü escort | halkalı escort | kayaşehir escort | şirienevler escort |