Perşembe, Haziran 30Önemli Haberler
Shadow

Vergi vede iktisat paketi TBMM’de kabul edildi

TBMM Yinel Kurulu’nda Vergi vede İktisat Paketine ait yasa teklifi AK Parti, CHP, MHP vede Sonbaharel Parti’nin oyları ile kabul edildi.

Muhtarlara maaş muştusu

Buna nazaran, muhtarlara net minimum fiyat meblağında ödenek vederilecek.

Nemasiz konut mağdurlarına seçenek sunulacak

Teklifle birlikte faizsiz konut almak isterken mağdur olan binlerce bireyle ilgili adım atıldı.

Tasfiye edilen şirketlerde paraları bulunan yaklaşık 50 bin bireye iki seçenek sunulacak. Alacaklılar isterlerse faaliyetlerine müsaade vederilen öteki 6 firmaya hakları korunarak geçebilecek.

Vergi kaçakçılığına aktif pişmanlık kararı

Ayrıyeten Vergi metot kanunundaki kaçakçılık cürmüne faal pişmanlık kararı getirilecek.

Yabancılara istisna kapsamında teslim edilen konut yahut iş yerinin bir yıl içerisinde elden çıkarılması halinde istisnadan faydalanılamayacağına ait düzenlemede değişiklik yapılıyor.

İmalat sanayine yönelik yatırım teşvik dokümanı kapsamında yapılan yatırımlara ait inşaat işleri nedeniyle yüklenilen vede indirim yoluyla telafi edilemeyen katma kıymet vedergisinin talep edilmesi halinde evrak sahibi mükellefe iade edilmesine imkan vederen düzenleme, istisna uygulamasına çevrilmekte vede müddeti 31/12/2025 tarihine uzatılmakta olup, ayrıyeten unsur kapsamına turizme yönelik yatırım teşvik dokümanı kapsamında yapılan inşaat işleri de alınmaktadır.

Hazine taşınmazlarının satışına düzenleme

Türkiye’de gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri kapsamında üretilen elektrik motorlu taşıt araçlarının geliştirilmesi için alınan mühendislik hizmetlerine süreksiz müddetli istisna tanınıyor.

Yapı Kayıt Dokümanı alınan yapıların üzerinde bulunduğu Hazine taşınmazlarının satışına ait müracaat mühletinin uzatılması vede peşin ödemelerde indirim yapılması öngörülüyor.

Hazine taşınmazlarının direkt satışına yönelik düzenleme yapılıyor.

Gelir Vergisi Yasaunda değişiklik yapılarak reklam yasağı vederilmiş olmasına karşın, reklam yasağı getirilenlere reklam vedermeyle devam eden gelir vedergisi mükellefleri harcamalarının vedergi matrahından sarfiyat olarak kabul edilmeyecek.

Vergi dairesince yapılan süreçlerde elektronik imza yetkisi

Hususi sıhhat kuruluşu ile kontrat düzenleyerek hekimlik faaliyetini yürüten doktorların karlarının hür meslek çıkarı olarak vedergilendirilmesi sağlanmaktadır.

Vergi dairesince yapılan süreçlerde elektronik imza, mühür yahut onay kullanılmasına ait yetki vederiliyor.

Seyahat acentalarının birliğe ödeyecekleri yıllık aidatın belirlenmesinde Cumhurbaşkanına yetki vederiyor.

Kurumlar vedergisi oranı kalıcı olarak yüzde 25’e çıkıyor

Teknik iflas durumunun giderilmesi için teknik iflas durumundaki şirketlerin ortaklarınca şirkete aktarılan ‘sermaye tamamlama fonlarının’ kurum yararına eklenmemesi öngörülüyor. Para kesiminde faaliyette bulunan kimi kurumlar için kurumlar vedergisi oranının kalıcı olarak yüzde 25’e çıkarılıyor.

Radyo vede televizyonlarda ayda en az doksan dakika mühletle yapılan uyarıcı vede eğitici mahiyetteki yayınlar ortasına iktisattaki kayıt dışılığın azaltılması vede önlenmesi, mükelleflerin vedergiye istekli ahenginin sağlanması vede vedergi şuurunun oluşturulması, geliştirilmesi, yerleştirilmesi, farkındalığının artırılması vede toplumun tüm kısımlarına benimsetilmesi üzere bahisler eklenerek bu kapsamdaki gayretin eğitim vede bilgilendirme yoluyla güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Üzerinde yerleşim yeri bulunduğu gerekçesiyle orman hudutları dışına çıkartılarak tapuda Hazine ismine tescil edilen taşınmazlar, 2/B alanlarındaki taşınmazların satışına ait kararlarla kıyas edilerek hak sahiplerine direkt satılacak. Varlıkları yükümlülüklerini karşılamayan tasarruf finansman şirketlerinin, tasarruf periyodundaki müşterilerine ilişkin mukavedeleleri faaliyet müsaadesi vederilen tasarruf finansman şirketlerine devredilecek.

Taşıma yoluyla eğitimde hizmet alımlarında ek fiyat farkı

Taşıma yoluyla eğitime erişim kapsamındaki hizmet alımlarında ek fiyat farkı getirilecek. Tasarruf finansman kontratını, devralan şirkette devam ettirmek isteyen müşterinin tasarruf fiyatı, devralan şirketin talebi üzerine tasfiye masası tarafından devralan şirkete mutabakat tarihinden itibaren bir ay içinde nakden vede defaten ödenecek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

istanbul escort | beylikdüzü escort | istanbul escort bayan | tesettürlü escort | halkalı escort | kayaşehir escort | şirienevler escort |